Een patiënt kan zich aanmelden bij een leefstijlcoach voor het volgen van een tweejarig leefstijlprogramma. In de regio Zaanstreek, Waterland kan een patiënt het programma Cool, BeweegKuur of SLIMMER volgen. De patiënt kan zelf kiezen voor een leefstijlcoach die werkzaam is in de regio.

Let op: de wachtlijst verschilt per GLI-aanbieder.

Klik hier voor de regiokaart.

Verwijsbrief huisarts
Voor het deelnemen aan de GLI-programma is een schriftelijke verwijzing van de huisarts nodig. Voor de vergoeding vanuit de basisverzekering voor de deelname aan een leefstijlprogramma geldt de volgende inclusiecriteria, op basis van de NHG-standaard Obesitas en Zorgstandaard Obesitas:

Een leefstijlprogramma is een tweejarig traject. De motivatie van de patiënt is daarom zeer belangrijk.

Op onderstaande links vindt u ondersteunende materialen voor de huisartsenpraktijk:

 

Bekijk voor meer informatie ook de factsheet GLI voor huisartsen. Deze factsheet is opgesteld door: Partnerschap Overgewicht Nederland (PON), ministerie van VWS, RIVM, Nederlandse Vereniging van Praktijkondersteuners & -verpleegkundigen (NVvPO), individuele huisartsen, Arts&Leefstijl en met medewerking van NHG, Beroepsvereniging Leefstijlcoaches Nederland (BLCN) en Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD).